Tracklist

THERE ARE SONGS ON

SONGS
Menya Yesu
Osombo
Wo Fata
Ye Wo Nyame
Aseda Nka Wo
Okamafo Jesus
Wo Ye Jesus
Yesu Beye Ama Wo
Yesu Aye Me Odehye
Ayeyi Se Wo
Yeadi Nkunim

Get music charts & updates in your inbox