Tracklist

THERE ARE SONGS ON

SONGS
Imole De
Logan Ti O De
Awa gbe o ga
All the Glory
Iwo lawa o ma bo
Kabi o osi
No One Else
Eru re to ba
Olowo Ina
We Have Come
Emi Mimo
Oba mi de
Ayo
War
Alayo
Adonai
Angeli

Get music charts & updates in your inbox